> Project management informatie

Management informatie

Altijd actueel inzicht in de stuurinformatie met betrekking tot uw projecten. Relevante project management informatie is bijvoorbeeld:

Een van de belangrijkste zaken bij het weergeven van management informatie is dat deze actueel en relevant moet zijn voor de doelgroep. Omdat het management vaak bestaat uit meerdere lagen is het belangrijk dat de management informatie beschikbaar is op geaggregeerd niveau (over meerdere projecten heen) maar ook indien gewenst op detailniveau. Hierdoor is het management in staat om actief het project bij te sturen.

Management informatie in Prinzi

De management informatie in Prinzi is er op gericht dat deze:

  • Actueel is
  • Beschikbaar is op meerdere niveaus (bijv. project, programma of portfolio)
  • Visueel de afwijkingen ten opzichte van de baseline aangeeft
  • Zich automatisch aanpast aan de doelgroep (bijv. project team, stuurgroep, etc.)

 

Project management informatie overzicht in Prinzi

Project management informatie in Prinzi tool